Historie domu č. 6:

    Dům číslo 6 je nejstarším objektem ve městě Rožmberk nad Vltavou. Jedná se o původní kapli svaté Kateřiny, jejíž gotické zdivo je stále součástí nynějšího domu. Historie gotické stavby sahá až do 14.století, někdy kolem roku 1376. První zmínku o ni dokládá tzv.fundanční listina z roku 1376.

    Po další tři století nejsou o této kapli žádné přímé zprávy. Je ovšem možné, že se tak stalo v důsledku kalamity, která postihla celé město v r. 1477, kdy městečko Rožmberk bylo dobito, vypleněno a vypáleno. Podle doložených písemností byla většina domů během války vypálena nebo zdemolována, kromě kaple sv.Kateřiny.

    V roce 1791 koupil kapli panský tesař. Posléze kapli opravil a přestavěl, aby zaopatřil své dva syny. Dům byl proto rozdělen na dvě poloviny dělící zdí. Od přestavby zůstaly obě části někdejší kaple odděleny jako samostatné objekty, které počátkem třicátých let dostaly č.p. 5 a 6.

    Dle vyprávění místních občanů, přetrvával v domě i sám PETR VOK Z ROŽMBERKA. Jelikož při svých návštěvách města nechtěl pobývat ve studeném hradu, dával raději přednost malému domku v podhradí, jenž se lehko vytopil a měl zde soukromí pro své radovánky.

    Po další dlouhá období byl dům v havarijním a zpustošeném stavu, kvůli špatné krytině, záplavám a lupičům.

    V roce 1998-2005 prošel dům kompletní rekonstrukcí (od suterénu až po střechu), při níž byly nalezeny fragmenty původních gotických omítek, gotické okno a koncepce výzdoby gotické kaple zaklenuté atypickou klenbou. Při nálezu byly stavební práce pozastaveny a vše bylo pod přísným dohledem památkového ústavu pečlivě zdokumentováno a zakonzervováno. Nalezené fresky byly zastavěny novou zdí, která je chrání před dalším poškozením.